Parts Globus
 
 
les parts del globus
Vela
Cremador
Cistella
La vela està fet d'un material sintètic impermeable, capaç de resistir les altes temperatures de l'interior, pot ser niló o polièster. El seu volum depèn dels models i de la capacitat de càrrega que poden suportar. Els normals i que veiem per l'aire són entre els models de 1.800m3 i 3.000m3.
La vela i la cistella estan unides amb cables. Aquesta sol ser de vímet o jonc i té forma cúbica.
Els cremadors dirigeixen el raig de foc cap a l'entrada del vel. Fixat a terra es troba el gas objecte de la cremació.
També es poden utilitzar: un altímetre, un variòmetre (mesura la velocitat vertical mitjana), un termòmetre, una brúixola, un GPS, uns mapes de la zona de vol, un aparell de ràdio i un extintor.
Altímetre
Variometre
GPS